หน้าแรก

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

[กิจกรรม] การเรียนกลุ่ม 101 วันที่ 13/11/12

[กิจกรรม] การเรียนกลุ่ม 101 วันที่ 13/11/12

1. เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามใน http://www.surveycan.com/ เเล้วให้นักศึกษาทุกคนสมัครเป็นสมาชิกใน http://www.surveycan.com/ให้เรียบร้อย

2. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เข้ามาทำแบบสอบถามที่อาจารย์ได้หมอบหมายให้ทำ หากใครยังไม่มีรายชื่อให้รีบไปกรอกแบบสอบถามให้สมบูรณ์ ที่ http://www.surveycan.com/survey/84411619-760b-47c1-a61a-ae272266f092และลำหรับผู้ที่ทำแบบสอบถามแล้วจะได้รับเมลจากอาจารย์ใน gmail ของตนเองเพื่อไปแจ้งชื่ออีเมลและที่อยู่เว็บบล็อกให้ตรงกับรายชื่อกลุ่มเรียนตนเอง3. เรียนรู้เกี่ยวกับระบบ google drive
Google Drive เป็นบริการจาก Google ที่ทำให้เราสามารถนำไฟล์ต่าง ๆ ไปฝากไว้กับ Google ซึ่งทำให้เราสามารถใช้ไฟล์เหล่านั้นที่ไหนก็ได้ ไม่เพียงแค่ฝากไฟล์ได้เท่านั้นคุณยังสามารถ สามารถแบ่งปันไฟล์กับคนที่ต้องการ และสามารถแก้ไขร่วมกันได้จากอุปกรณ์ทุกประเภท สำหรับพื้นที่ ๆ Google ให้เราใช้บริการฟรีนั้นอยู่ที่ 5 GB ซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องลงชื่อเข้าใช้งานใน google drive ให้เป็นเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆที่มีประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นได้


4. การทำแบบทดสอบก่อนเรียน Pretestในระบบคลาโรไลน์อีเลิร์นนิ่ง http://art.chandra.ac.th/ecourse/index.php เพื่อสำรวจศักยภาพและความคาดหวังการเรียนรู้


5. แบ่งกลุ่มทำงานหาข่าวที่ google ที่เกี่ยวกับ typo แปลออกมาแล้วสรุปตามความคิดของเรา นำมาขยายดูว่าใช้กับงานแบบใด ลักษณะไหน อย่างน้อยข่าวละ1หน้ากระดาษ ทำลงใน Google Drive

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น