หน้าแรก

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

[การบ้าน] วิชา การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ วันที่ 13/11/12


การบ้าน วันที่ 13/11/12

-ให้ไปศึกษาความรู้เกี่ยวกับ font มาคนละ 3 แบบ แล้วปริ้นอักษร font ที่เราศึกษามาให้ครบสมบูรณ์
-ให้ไปออกแบบอักษรชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษมาอย่างน้อย 1 แบบ และแบบอักษรมาตราฐาน 3 แบบ
โดยให้ขนาดอักษรเท่ากับ 3 ช่อง ในกระดาษกราฟ ทำในกระดาษกราฟแนวนอนด้วยดินสอ
ส่ง วันอังคารที่ 20/11/12

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น