หน้าแรก

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

[กิจกรรม] การเรียนกลุ่ม 101 วันที่ 29/01/13

[กิจกรรม] การเรียนกลุ่ม 101 วันที่ 29/01/13


 - web : art.chandra.ac.th/survey (แบบสอบถาม สาขา ศิลปกรรม)
 - humannet.chandra.ac.th (เว็บ คณะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์)
        
- ให้ออกแบบและจัดวาง ฟ้อนต์ลายมือของตัวเอง ตามที่อาจารย์ได้แชร์ไว้ให้ใน CRU - FONT - FAMILY 

- ให้สมัคร Dropbox ไว้สำหรับส่งงานและแชร์งานต่างๆ          

งานที่ต้องทำ


         ให้ออกแบบ ตัวมาสคอต โครงการรณรงค์การใช้แก้วน้ำประจำตัว ขนาด A3  
(ตัวมาสคอต ต้องมีรูปแบบ 5 ท่าทาง ด้วยกัน 1.ด้านหน้า 2.ด้านหลัง 3.ด้านข้าง 4.ท่าทางเชิญชวน  5.ท่าทางชูป้ายคำขวัญ).... ไว้ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://water.chandra.ac.th/emblem.php
  
*ส่ง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น